O NAS


Katarzyna Jóźwiak

Główny Projektant - mgr inż. architekt krajobrazu Katarzyna Jóźwiak - absolwentka studiów dziennych na wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. W 2000 roku otrzymała nagrodę za projekt zgłoszony na konkurs „Woda w ogrodzie”. Od 2000 roku projektuje i zakłada ogrody. Posiada szerokie doświadczenie zarówno w pracy projektowej jak i wykonawczej.

Od 2005 roku publikuje artykuły w czasopismach branżowych i wydaniach książkowych - zobacz publikacje