Projekty - architektura krajobrazu

PROJEKTY


Poniżej prezentujemy listę wybranych projektów

 • Projekty i realizacje ogrodów przydomowych, m.in. przy domach jednorodzinnych, rezydencjach, zabudowie szeregowej i bliźniaczej, mieszkaniach w zabudowie wielorodzinnej. Ogrody w różnych stylach, dopasowane do architektury i miejsca. Zakres prac obejmował: inwentaryzację roślinności i projekt gospodarki drzewostanem, opracowanie schematu funkcjonalnego, projekt zagospodarowania terenu, szaty roślinnej, małej architektury, nawierzchni, oświetlenia, systemu automatycznego nawadniania, realizację projektu.
 • Projekt wykonawczy roślinności przy budynku LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, z inwentaryzacją dendrologiczną i gospodarką drzewostanem.
 • Aranżacja roślinna biura firmy TARGET. Projekt aranżacji, dobór roślin do wnętrz i donic, realizacja projektu.
 • Projekt budowlany i wykonawczy roślinności przy budynku mieszkalnym z budynkiem usługowym, Warszawa - Wesoła przy ul. Mazowieckiej.
 • Aranżacja roślinna biura Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie. Projekt aranżacji, dobór roślin do wnętrz i donic, realizacja projektu.
 • Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką drzewostanem na działce przy ul. Lindleya 16, w Warszawie.
 • Projekt wykonawczy roślinności dla osiedla mieszkalnego, wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Modlińskiej.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Projekt wykonawczy roślinności na terenie zewnętrznym, na tarasie i w budynku.
 • Instytut Reumatologii w Warszawie. Inwentaryzacja dendrologiczna szaty roślinnej.
 • Aranżacja roślinna biur Volvo Truck Corporation w Młochowie k. Warszawy. Projekt aranżacji, dobór roślin do wnętrz i donic, realizacja projektu.
 • Zagospodarowanie tarasów nad garażami - ogrody na dachach, osiedle Wspólnoty Mieszkaniowej "Na Skraju Miasta II" w Warszawie - Włochy.
 • Założenie trawnika wraz z automatycznym systemem nawadniania i odprowadzeniem wody deszczowej spod rynien, aranżacje kolejnych, żwirowych tarasów donicami betonowymi wraz z obsadzeniem.
 • Aranżacja wnętrz roślinnością budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Projekt aranżacji w nawiązaniu do charakteru budynku i urzędu, dobór roślin do wnętrz i donic ceramicznych, realizacja projektu.
 • Renowacja nasadzeń przy budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Inwentaryzacja roślinności, projekt nasadzeń uzupełniających i zamiennych, realizacja projektu, prace pielęgnacyjne (formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne), założenie nowego trawnika.
 • Projekt zagospodarowania terenu Stadniny Koni "Dragon" w Radzyminie. Program rekreacyjno - sportowy, projekt roślinności, wyposażenie, mała architektura.
 • Projekty i realizacje ogrodów przydomowych. Inwentaryzacja roślinności i projekt gospodarki drzewostanem, projekt zagospodarowania terenu, szaty roślinnej, małej architektury, nawierzchni, oswietlenia, system automatycznego nawadniania, realizacja projektu.

Prace w zespole projektowym przy opracowaniach takich jak:

 • Projekt parku przy szpitalu powiatowym w Przasnyszu Park wypoczynkowy dla chorych i ogród rehabilitacyjny z hipoterapią dla dzieci z porażeniem mózgowym, projekt zagospodarowania terenu i zieleni.
 • Projekt parku miejskiego "Gaj dla Dzieci" w Polkowicach Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zieleni, place zabaw, elementy małej architektury.
 • Modernizacja części parku "Moczydło" w Warszawie Projekt zagospodarowania terenu i zieleni, przebudowa i dostosowanie ścieżek do potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzenie remiz dla zwierząt, mała architektura, plac zabaw dla dzieci, wyposażenie parkowe.
 • Zespół osiedlowy przy ul. KEN - Wąwozowa Projekt zagospodarowania terenu i roślinności otaczającej budynki, także na dachach.
 • Zabudowa mieszkaniowo - usługowa przy ul.KEN - Wiolinowa Projekt zagospodarowania terenu i roślinności otaczającej budynki, także na dachach.
 • Zabudowa mieszkaniowo - usługowa zespołu "Zielony Nugat" przy ul.Nugat w Warszawie Projekt zagospodarowania terenu i roślinności otaczającej budynki, także na dachach.
 • Zespół mieszkalny z garażami podziemnymi przy ul. Gwiaździstej w Warszawie Zieleń zewnętrzna, ogród wewnętrzny z placem zabaw na dachu garaży.
 • Teren sportowy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Komorowie Program sportowo - rekreacyjny, uzupełnienie roślinności istniejącej.
 • Ogród zabaw dla Przedszkola nr 189 przy ul.Lenartowicza 27 w Warszawie.
 • Inwentaryzacja zieleni na terenie osiedla "Jary".
 • Inwentaryzacja zieleni w Parku "Moczydło".
 • Inwentaryzacja zieleni przy ul.Żołny / Kolibrów.
 • Projekt placu zabaw w Parku Wrzeciono w Warszawie - Projekt zagospodarowania terenu oraz roślinności.